ⲡⲁⲓ ⲙⲁ ⲡⲉ `ⲛⲣⲉⲙⲧ . ⲡⲉϥ ⲉϩⲛⲉ ⲡⲉ ϯ`ⲥⲃⲱ ϯ ⲁⲥⲡⲓ `ⲛ ⲭⲏⲙⲓ `ⲛϫⲉ `ⲛⲧⲉ ⲛⲓ ⲫⲁⲣⲁⲱ . ϯ ⲙⲉⲩⲓ `ⲛ ⲥⲱⲣ ὲϫⲉⲛ ϯ ⲙⲉⲧϭⲟⲙⲉⲩὶ `ⲛⲧⲉ ⲛⲓ ⲣⲉⲙ`ⲛⲭⲏⲙⲓ `ⲛϫⲉ ⲛⲓ ⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ `ⲛ ⲭⲏⲙⲓ . ⲡⲓ ⲙⲁ ⲉⲣ`ϩⲛⲉ ⲁⲛ `ⲛ ⲣⲉϥⲛⲁⲩ `ⲛⲑⲱϣ, `ⲛⲑⲟϥ ⲛⲓ ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧ ⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲉⲙⲓ ὲϫⲉⲛ ϯ ⲙⲉⲧϭⲟⲙⲉⲩὶ ⲛⲉⲙ ϯ ⲁⲥⲡⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ ⲫⲓⲣⲓ `ⲛⲧⲉ ϯ ⲑⲱⲟⲩⲧⲥ `ⲛⲧⲉ ⲛⲓ ⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲭⲏⲙⲓ . ⲡⲓ ⲥⲁϫⲓ ⲕⲉⲡⲧⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲡⲓ ϣⲟϥⲧ ϧⲉⲛ ϫⲓⲛⲉⲣⲗⲁⲥ  . ⲡⲓ ⲥⲁϫⲓ `ⲛ ⲉⲗⲗⲏⲛⲓⲕⲟⲥ "ⲁⲓⲅⲩⲡⲧⲓⲟⲥ" ⲁⲩ`ⲥϧⲁⲓ ϧⲉⲛ «ⲕ» `ⲛ`ⲧϣⲉⲃⲓⲱ `ⲛ "ⲅ" , ⲡⲓ ⲥⲁϫⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲓ “ⲁ”ⲕⲩⲓⲡⲧ”ⲟⲥ” . ⲛⲓ ⲁⲣⲁⲃⲓⲕⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲁⲡⲁⲥ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲃⲉⲣⲓ ⲁⲩⲉⲣⲗⲁⲥ `ⲙⲡⲁⲧⲉⲩ ϥⲓ `ⲛ ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲣⲟⲙⲡⲓ 642 «ⲕ» `ⲛ`ⲧϣⲉⲃⲓⲱ `ⲛ "ⲅ" ⲫⲁⲓ ⲙⲟⲩⲛ ὲⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ `ⲛⲧⲉ ⲕⲟⲧⲥⲓ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲛⲓ ⲇⲓⲙⲓ `ⲛⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ `ⲙϩⲓⲧ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲣⲏⲥ ⲑⲱⲛ ⲡⲓ ⲥⲁϫⲓ ⲥⲉⲉⲣⲗⲁⲥ ϩⲓⲧⲟⲩⲛ ϯ ⲛⲟⲩⲛⲓ `ⲛ ⲉⲗⲗⲏⲛ ⲥⲉⲉⲣⲗⲁⲥ ϫⲡⲧⲓ ⲡⲓ ϩⲱⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ϫⲡⲧⲓⲁ ϯ `ⲥϩⲓⲙⲓ `ⲛⲭⲏⲙⲓ ⲡⲉ ⲟⲩ ⲥⲁϫⲓ ⲉϥⲙⲟⲗϧ `ⲛ ⲭⲁⲓ `ⲛⲧⲉ `ⲥⲙⲟⲧ `ⲛ ⲛⲉⲙ ⲭⲏⲙⲓ `ϥϣⲱϣ Egyptian , مصري ⲥⲉ ⲉⲣⲭⲁⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓ ⲉⲛⲭⲁⲓ , ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓ ⲣⲱⲙⲓ ⲥⲉ ⲉⲣⲭⲁⲓ ⲡⲓ ⲥⲁϫⲓ "ⲣⲉⲙ" ⲉⲧ ⲉⲣⲙⲏⲓⲛⲓ ⲟⲩ ϩⲱⲟⲩⲧ ⲓⲉ ⲟⲩ `ⲥϩⲓⲙⲓ `ϥϣⲱⲡⲓ ⲣⲉⲙ`ⲛⲭⲏⲙⲓ ⲡⲓ ⲥⲁϫⲓ ϫⲡⲧⲓ ⲓⲉ ϫⲡⲧⲓⲁ ⲥⲉ ⲉⲣⲭⲁⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲁⲟⲩⲟ ⲛⲓ ⲣⲉⲙ`ⲛⲭⲏⲙⲓ ⲉⲧⲁϥ ϣⲱⲡⲓ `ⲛ ⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ `ⲛⲑⲟϥ ⲛⲓ ⲣⲉⲙ`ⲛⲭⲏⲙⲓ ⲉⲧⲁⲩ ϣⲉⲃⲓⲱ ⲡⲓ ⲓⲥⲗⲁⲙ ⲥⲉ ⲙⲟⲩϯ ⲛⲓ ⲣⲉⲛ`ⲛⲭⲏⲙⲓ `ⲛⲓⲥⲗⲁⲙ ⲓⲉ ⲣⲉⲙ`ⲛⲓⲥⲗⲁⲙ . ⲡⲓ `ⲥⲙⲟⲧ `ⲛⲭⲏⲙⲓ ⲥⲉⲉⲣⲭⲁⲓ ⲉⲣⲙⲏⲓⲛⲓ ϯ ⲙⲟⲩⲥⲁ ⲛⲉⲙ ϯ `ⲥⲃⲱ `ⲛ ⲡⲓ ϣⲉⲙϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ ⲫⲓⲣⲓ ⲛⲉⲙ ϯ ⲁⲥⲡⲓ ⲫⲁⲓ ⲙⲁ `ϥϣⲱⲡⲓ ⲟⲩ ϧⲓⲥⲓ `ⲛ ⲁⲧⲥⲱⲣ `ϥⲉⲣⲉϩⲛⲉ ⲁⲣⲉϩ ϯ ⲁⲩⲁⲧ `ⲛ ⲙⲉⲧϭⲟⲙⲉⲩὶ ⲉⲧϣⲱⲡⲓ ϫⲟⲙϫⲉⲙ ⲁⲛ `ⲛⲧⲉ ϯ ⲑⲱⲟⲩⲧⲥ `ⲛ ⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲭⲏⲙⲓ ⲡⲓ ϫⲓⲛⲙⲟϯ ϯ ⲁⲩⲁⲧ `ⲙ ⲙⲉⲧϭⲟⲙⲉⲩὶ ⲁϥ ϣⲉⲃⲓⲱ Ϧⲉⲛ ⲟⲩ ⲙⲉⲧⲁⲙⲁϩⲓⲛⲉⲙ Ϧⲉⲛ ⲟⲩ ⲛⲓϣϯ `ⲛ `ⲥⲙⲟⲧ Ϧⲉⲛ ⲛⲓ ⲙⲉⲧ `ⲛ ⲣⲟⲙⲡⲓ `ⲛ  ϧⲁⲉ ὲϫⲉⲛ ⲛⲓ ⲭⲁⲓ ⲉⲧⲁⲩ ⲭⲱ Ϧⲉⲛ ⲡⲓ ⲟⲛⲉⲥⲕⲟ   ⲡⲓ ϫⲓⲛⲥⲟⲃϯ `ⲛ ϩⲁⲛϩⲟⲧⲡ `ⲛ ⲣⲉⲙⲙⲓⲥⲓ  `ⲛ ϯ `ⲥⲃⲱ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ ⲉⲙⲓ ⲛⲉⲙ ϯ  ⲙⲉⲧϭⲟⲙⲉⲩὶ ϯ ⲁⲩⲁⲧ `ⲙ ⲙⲉⲧϭⲟⲙⲉⲩὶ ⲉⲣϧⲁⲉ ⲁⲛ `ϩⲣⲉⲛ ⲡⲓ ⲭⲁⲓ`ⲛⲁⲡⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲁⲛⲁⲛ `ⲛⲧⲉ ⲛⲓ ⲭⲁⲓ . `ⲥ ⲑⲱⲙ`ϧⲟⲩⲛ ϩⲱ `ⲛ ⲛⲓ ⲙⲉⲧϯⲉⲛⲥⲁ ⲓⲉ ⲛⲓ ⲙⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲉⲩ ⲱⲛϧ ⲥⲉ ϭⲓⲁⲩⲁⲧ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲉⲛ ⲣⲉϥⲱⲛϧⲉⲙⲧⲟ ⲛⲉⲙ ⲁⲩ ϯ ⲛⲉⲛ ⲣⲉϥⲱⲛϧⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ `ⲙ ⲫⲣⲏϯ `ⲛ ⲛⲓ ⲙⲉⲧϯⲉⲛⲥⲁ `ⲛ ⲣⲱ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ ⲙⲉⲧⲣⲁ `ⲙⲑⲱⲟⲩⲧⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ ⲙⲉⲧⲗⲱⲓϫⲓ `ⲛϣⲁⲓ , `ⲡ ⲉⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ ⲙⲉⲧⲣⲁ ⲑⲁ ⲙⲉⲧⲙⲉⲥⲓⲟ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ ⲑⲟ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ ⲉⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ ⲙⲉⲧⲕⲁⲃ ⲥⲉ ϩⲱϯ ⲉⲣⲉϫⲫⲟ `ⲙ ⲙⲉⲧ`ϫⲫⲟ `ⲙⲙⲉⲧϯⲉⲛⲥⲁ ϯ ⲙⲉⲧⲥⲉⲙⲛⲏⲧⲥ `ⲛⲧⲉ ϫⲓⲛⲁⲣⲉϩ `ⲛ ⲁⲩⲁⲧ `ⲙⲙⲉⲧϭⲟⲙⲉⲩὶ `ⲛ ⲁⲧϭⲓⲛⲉⲙ


παι μα πε `νρεμτ . πεϥ

εϩνε

πε
this site is private . its aim is
هذا موقع يكون خاص . ـــــــه هدفــــــ يكون
               
ε ϯ`ςβω ϯ αςπι Χημι `νϫε `ντε
to teach the language of Egypt namely of
أن يدرس ال لغة التي لـ مصر أي التي لـ
               
νι φαραω . ϯ μευι ςωρ ὲϫεν
the pharaohs . it gives idea   general about
ال فراعنة . هو يعطي فكرة   عامة عن
               
ϯ μετϭομευὶ `ντε νι ρεμ`νχημι `νϫε νι χριςτιανος
the culture of the copts namely the christians
ال ثقافة التي لـ الـ أقباط أي ال مسيحيين
               
Χημι . πι μα ερ`ϩνε αν
of Egypt . the site aim not  
الذين ل مصر . ال موقع يستهدف لا  
               
ρεϥναυ `νθωϣ, `νθοϥ νι ρωμι νιβεν ετ ουωϣ ε εμι
viewer specific, but the people all who want to know
مشاهد محدد , لكن ال ناس جميعا الذين يودون أن يعرفوا
               
ὲϫεν ϯ μετϭομευὶ νεμ ϯ αςπι νεμ πι
about the culture and the language and the
عن ال ثقافة و ال لغة و ال
               
φιρι `ντε ϯ θωουτς `ντε νι χριςτιανος ϧεν
history of the community of the christians in
تاريخ التي لـ مجتمع الذي لـ ال مسيحيين في
               
Χημι . πι ςαϫι κεπτι ϣωπι πι
Egypt . the word coptic it is the
مصر . ال كلمة قبطي "هي" تكون ال
               
ϣοϥτ ϧεν ϫινερλας  . πι ςαϫι ελληνικος "αιγυπτιος"
error in pronouncing  . the word   greek Agyptios
خطأ في نطق    . ال كلمة   يوناني أجبتيوس
               
Αυ`ςϧαι ϧεν «κ» `ν`τϣεβιω `ν "γ" , πι ςαϫι
they wrote with "k" instead of "g" , the word
هم كتبوا بـ ق بدلا من ج , ال كلمة
               
αϥϣωπι ακυιπτος . νι αραβικοσ ϧεν απας νεμ
became "E"kypt"os" . the arabs in past and
أصبحت ا ، ل، قبط ، وس . ال عرب في ماضي و
               
ϧεν βερι αυερλας `μπατευ ϥι Χημι ϧεν
in modern pronounced before invade   Egypt in
في حديثا نطق قبل غزو   مصر في
               
ρομπι 642 «κ» `ν`τϣεβιω `ν "γ" φαι μουν ὲβολ ϧεν
year 642 "k" instead of "g" this continues in
سنة 642 ق بدلا من ج هذا الامر لا يزال في
               
ϫινςαϫι `ντε κοτςι νεμ ϧεν νι διμι `νΧημι
dialect of gulf and in the villages of Egypt
لهجات   خليج و في ال قرى مصرية
               
ϧεν `μϩιτ νεμ ϧεν ρης θων πι ςαϫι
in north and in south where the word
في شمال و في جنوب حيث ال كلمة
               
ςεερλας ϩιτουν ϯ νουνι ελλην ςεερλας ϫπτι
pronounced near the origin   greek is pronounced Gpti
تتنطق قريب ال أصل   يوناني تنطق جبطي
               
ε πι ϩωουτ νεμ ϫπτια ε ϯ `ςϩιμι
to the masculine and Gptia to the feminine
ل ال مذكر و جبطية ل ال مؤنث
               
`ΝΧΗΜΙ πε ου ςαϫι εϥμολϧ χαι `ντε
`NKImI is a word compound from article of
أنكيمي تكون   كلمة مركبة من أداة  
               
`ςμοτ νεμ ΧΗΜΙ `ϥϣωϣ ε Egyptian , مصري ςε
adjective `n , "ian" and Kimi, "Egypt" it's equal to Egyptian it's
صفة ي و مصر ، كيمي هي مساوية ل مصري  
               
ερχαι εθβε νι ενχαι , εθβε νι ρωμι
used for the things , for the persons
يستخدم لأجل ال أشياء , لأجل ال أشخاص
               
ςε ερχαι πι ςαϫι "ρεμ" ετ ερμηινι ε
"it's" used the word "rem", person which indicates to
  تستخدم ال كلمة شخص ، رم التي تشير إلى
               
ου ϩωουτ ιε ου `ςϩιμι `ϥϣωπι ρεμ`νχημι
a male or a woman it becomes a person of Egypt Egyptian
  ذكر أو   إمرأة وتصبح شخص من مصر مصري
               
πι ςαϫι ϫπτι ιε ϫπτια ςε ερχαι εθβε
the word Gpti or Gpti   is used to
ال كلمة جبطي أو جبطية   تستخدم ل
               
ταουο νι ρεμ`νχημι εταϥ ϣωπι χριςτιανος `νθοϥ
describe the egyptian who remained   christians but
وصف ال مصريين الذين بقوا   مسيحيين لكن
               
νι ρεμ`νχημι εταυ ϣεβιω ε πι ιςλαμ ςε
the egyptians who converted to the Islam they
ال مصريين الذين تحولوا إلى ال إسلام هم
               
μουϯ νι ρεν`νχημι `νιςλαμ ιε ρεμ`νιςλαμ .  
are called the egyptian muslims or muslims .  
يسمون ال مصريين المسلمين أو المسلمين .  
               
πι `ςμοτ `νχημι ςεερχαι ε ερμηινι ϯ μουςα
the adjective coptic is used to describe the music
ال صفة قبطي تستخدم ل تدل على ال موسيقى
               
νεμ ϯ `ςβω πι ϣεμϣι νεμ πι
and the literature of the religion and the
و ال أدب   ال ديني و ال
               
φιρι νεμ ϯ αςπι        
history and the language        
تاريخ و ال لغة        
               
φαι μα `ϥϣωπι ου ϧιςι ατςωρ `ϥερεϩνε
this site is an effort   private it aims
هذا الموقع يكون   جهد   خاص يهدف
               
ε αρεϩ ϯ αυατ μετϭομευὶ ετϣωπι ϫομϫεμ
to conserve the heritage   culture which is tangible
أن يحفظ ال إرث   ثقافة الذي يكون ملموس
               
αν `ντε ϯ θωουτς χριςτιανος ϧεν Χημι
not of the community of christians in Egypt
لا التي لـ ال مجتمع   مسيحيين في مصر
               
πι ϫινμοϯ ϯ αυατ μετϭομευὶ αϥ ϣεβιω
the expression the heritage   culture it, "he" has changed
ال مصطلح ال إرث   ثقافة   تغير
               
Ϧεν ου μεταμαϩινεμ Ϧεν ου νιϣϯ `ςμοτ
in   content in   great   manner
في   محتوى في   عظيمة   طريقة
               
Ϧεν νι μετ ρομπι  ϧαε ὲϫεν
in the decades   last because
في ال عـــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود   أخيرة بسبب
               
νι χαι εταυ χω Ϧεν πι ονεςκο  
the tools which was put by the unesco  
ال أدوات التي وضعت ب ال يونسكو  
               
  πι ϫινςοβϯ ϩανϩοτπ ρεμμιςι  `ν ϯ
the Organization of United   Nations   the
ال منظمة   المتحدة    الأمم   ال
               
`ςβω νεμ πι εμι νεμ ϯ  μετϭομευὶ  
Education and the Science and the Culture  
للتعليم و ال العلوم و ال الثقافة  
               
ϯ αυατ μετϭομευὶ ερϧαε αν `ϩρεν πι
the heritage   culture end not at the
ال إرث   ثقافة ينتهي لا عند ال
               
χαι`ναπας νεμ αναν `ντε νι χαι .
monument and collection of the things . it
أثار و مجموعة من ال أشياء . هي
               
θωμ`ϧουν ϩω νι μετϯενςα ιε νι μετςαϫι
includes also   the traditions   the expressions
يتضمن أيضا   ال تقاليد   ال تعبيرات
ευ ωνϧ ςε ϭιαυατ εβολϧεν νεν ρεϥωνϧεμτο νεμ
  living   inherited from our ancestry and
  حي   موروث عن ــــنا أسلاف و
               
αυ ϯ ε νεν ρεϥωνϧμενενςα φρηϯ
  given to our descendents   like  
  معطي إلى   الخلف   مثل  
               
νι μετϯενςα ρω νεμ νι μετρα `μθωουτς
the traditions   oral and the practices social
ال تقاليد   شقوية و ال ممارسات اجتماعي
               
νεμ νι μετλωιϫι `νϣαι , εμι νεμ νι
and the occasion of celebration , the knowledge and the
و ال مناسبة احتفالية ال معرفة و ال
               
μετρα θα μετμεςιο νεμ πι θο νεμ πι
practices concerning nature and the universe and the
ممارسات المتعلق طبيعة و ال كون و ال
               
εμι νεμ νι μετκαβ ςε ϩωϯ ε ερεϫφο
knowledge and the skills   necessary to produce
معرفة و ال مهارات   لازمة ل انتاج
               
μετ`ϫφο `μμετϯενςα          
of production traditional          
  منتجات تقليدية          
               
ϯ μετςεμνητς `ντε ϫιναρεϩ αυατ `μμετϭομευὶ
the convention of safeguarding of heritage cultural  
ال اتفاقية   حفاظ على إرث ثقافي  
               
ατϭινεμ              
intagible   text in english          
غير ملموس   النص بالعربي